head-base
 
TERMELŐI PIAC ÉS INGYENES FESZTIVÁL A MILLENÁRISON

Esztergomi Környezetkultúra Egyesület — főszervező

ekoku-logo

Az Esztergomi Környezetkultúra Egyesület célja minél többek számára elérhetővé tenni a zöld hétköznapok gyakorlatát.

Tevékenységei:
környezeti tanácsadás a Kötháló tagszervezeteként, oktatás-szemléletformálás, Ökoház működtetés, fenntarthatósági programok biztosítása, fesztiválok zöld programjának szervezése, Zöld Könyvtár, vízvizsgálat, ökoaudit és energiaaudit készítése, hőkamerás vizsgálatok, megújuló energiák alkalmazásának népszerűsítése, mérőeszköz kölcsönzés, nyílászáró szigetelés.

E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület

emisszio-logo

Az E-misszió Egyesület egy fenntartható természeti és épített környezetért dolgozik, melyben a helyi természeti, társadalmi és gazdasági erőforrásokra támaszkodó környezettudatos társadalom él. A nyíregyházi E-misszió Egyesület az 1986-ban alapított Pro Natura Természetvédelmi diákcsoport utódjaként jött létre, 30 alapító taggal. Mára az ország legjelentősebb zöld szervezetei között tartják számon. Egyesületünk céljait kormányzattól, pártoktól, gazdasági szférától független, non-profit, erőszakmentes, demokratikus, emberközpontú, minden korosztály számára szerveződő társadalmi szervezeten keresztül valósítja meg. Társadalmi szervezet jellegéből adódóan minden tevékenységét a lehető legtöbb önkéntes, aktivista bevonásával végzi.

FATOSZ

 fatosz-logo

A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége, az egyik legjelentősebb hazai turisztikai szervezetként 1994 óta szolgálja a vidéki-falusi környezetben tevékenykedő szállásadók és egyéb vidéki szolgáltatók érdekeit. A FATOSZ, mint szakmai érdekképviseletet ellátó szervezet jelentőségét mutatja, hogy 19 megyei szervezetével és közel 2500 tag-szálláshellyel az egész országot lefedi. A Szövetség különös gondot fordít a falusi szállásadói tevékenység fenntarthatóságának biztosítására, ugyanis a tiszta, nyugodt falusi környezet vonzóvá teszi a falusi turizmus igénybevételét azok számára, akik az egészséges életmód és aktív turizmus lehetőségeit keresik. A FATOSZ legfontosabb feladatának tekinti a falusi turizmusban tevékenykedők szakmai érdekképviseletének ellátását, folyamatos tájékoztatásukat, a falusi szolgáltatások piacra juttatását, illetve országos, térségi és helyi szakmai szervezetekkel történő együttműködés kiépítését.

GATE Zöld Klub

gate-logo

A GATE Zöld Klub hallgatói kezdeményezésre alakult, és jelenleg is egyetemi hallgatók által fenntartott egyesület. Célja non-profit jelleggel környezet- és természetvédelmi tevékenység folytatása, környezetvédelmi oktatás-nevelés. Programjai jelenleg elsősorban a környezeti nevelés köré összpontosulnak játékos, interaktív vetélkedők és előadások formájában.

HUMUSZ SZÖVETSÉG

humusz-logo

A Humusz Szövetség célja, hogy Magyarországon a fenntartható termelés és fogyasztás napi gyakorlattá váljon. Azért dolgozunk, hogy rendelkezésre álljon az ehhez szükséges ismeret és akarat, illetve kialakuljon a szükséges társadalmi, gazdasági és környezeti feltételrendszer. Ebben a munkában kiemelt partnernek tekintjük a civil közösségeket, a pedagógusokat és a felsőoktatásban résztvevő hallgatókat. Eszközeink a tájékoztatás, oktatás és tanácsadás, jó gyakorlatok felkutatása, hulladék megelőzési minták kidolgozása és megvalósítása, valamint közösségi együttműködések ösztönzése.

MAGOSFA ALAPÍTVÁNY

logo nora

A Magosfa Alapítvány pártpolitikától független, nem nyereségérdekelt civil szervezet, amely a Dunakanyar és a Börzsöny természeti, kulturális valamint humán értékeinek megőrzéséért dolgozik, többek között a fiatal generációk környezeti oktatása valamint értékmentő akciók szervezése útján. Alapítványunk 2003 óta működik váci székhellyel. Magosfa a Börzsöny második legmagasabb csúcsa, de nevünkben benne rejlik a mag és a fa szó is, valamint utal a magyar népmesék égig érő fájára is.

Magyar Környezeti Nevelési Egyesület

mkne-logo

„Megelőzéssel a (lenn-) fenntarthatóságért!" - hirdeti egyesületünk, s ezzel a jelszóval is alapította meg - még 1992 márciusában ötvenhárom lelkes, a környezeti nevelés mellett elkötelezett polgár/ember/környezetvédő. A társadalmi élet legkülönbözőbb szereplői képviseltetik magukat egyesületünkben — a középiskolás diáktól a nyugdíjas professzorig. Nem minidig könnyű, de mindenesetben élvezetes munkák eredménye, hogy 1998 óta kiemelkedően közhasznú szervezetként működünk, illetve 1999-ben megkaptuk a Magyar Állam - mindenkori környezetvédelemért felelős minisztere által adományozható - Környezetünkért Díját is. Egyesületünk céljai a társadalom ismereteinek, környezeti tudatosságának és felelősségének fejlesztése, gondolkodásának- és életmódjának környezetbaráttá alakítása; az emberi kapcsolatok vizsgálata, megértése és javítása, az emberek egymás és a környezet közti harmóniájának megteremtése. Ennek megvalósításáért minden évben több, nagyszabású nemzetközi és hazai projektekben is részt veszünk, mint ahogy Magyarország első öko-játszóterének kialakításában is a Margitszigeten. Hisszük, hogy munkákkal egy fenntarthatóbb élethez járulunk hozzá.

Ökoszolgálat

okosz-logo 

Az Ökoszolgálat Magyarország első környezeti tanácsadó irodája. Elsődleges feladatunk a városi lakosság környezettudatos életmódra nevelése pozitív, a gyakorlatban jól használható alternatívák bemutatásával. Főbb programjaink: környezeti tanácsadás évi 30-40 rendezvényen és irodánkban, Zöld Zug bolt és webáruház, szigetelés fillérekből – elavult nyílászárók olcsó szigetelése, „Hogyan vezessünk öko háztartást?"– lakossági tréning

TUDATOS VÁSÁRLÓK EGYESÜLETE

tve-logo

 

A pénzed szavazat! Nem mindegy, hogy a vásárlásoddal milyen céget támogatsz, hiszen nem csak a termék maga, de az előállítás körülményei is jelentős hatással vannak a környezetünkre, így közvetve és közvetlenül ránk is. A Tudatos Vásárlók Egyesülete 2001 óta foglalkozik a környezettudatos, etikus és felelős vásárlás népszerűsítésével többek között kiadványokon, kampányokon, rendezvényeken, fogyasztóvédelmi szaktanácsadáson, kutatási és jogi háttérmunkán keresztül.

ZÖFI - Zöld Fiatalok

zofi-logo 

A ZöFi az autonóm zöld aktivisták alkotó kollektívája. Valljuk, hogy az ember egy nagyobb szerves egész, a természeti világ része. Nem leigázója és ura a Földnek, hanem egyik „lakója“, s ennél fogva köteles tiszteletben tartani a többi életforma, illetve természeti elem sajátos értékeit. Keressük annak lehetőségeit, hogy mi magunk, saját modern urbánus környezetünkben hogyan élhetünk fenntartható módon. Tevékenységünk jelenleg ezen belül a közlekedés, táplálkozás, vásárlási szokások, méltányos kereskedelem területére terjed ki. Célunk, hogy saját kreativitásunk mozgósítása által, akcióinkkal, rendezvényeinkkel, kiadványainkkal ráirányítsuk a közvélemény és az ezt formálók figyelmét a legkülönbözőbb ökológiai és társadalmi kérdésekre, problémákra, illetve az ezekre adható innovatív „zöld“ válaszokra.

 

 
 
 
 

 

megosztás